Search form

Lúka 1:46

Keꞌbị bɨ Maríya uku ní

46Maríya ya kɨ́dí, “Mákófó ịrị Ngére amá Lomo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index