Search form

Lúka 1:75

75gɨ zɨ́a azé go mbigí ꞌyị ené e do komo a kacɨ́ kadra mbá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index