Search form

Lúka 10:1

Yésụ kasa ꞌyị ené e cị́ ota doa sokó doa gbre

1Gɨ do kacɨ́ ódro ga bɨ Ngére Yésụ odro yée née mbá, wo Yésụ maꞌdáa zɨ́a ị́nyịné ndólo ꞌyị e cị́ ota doa sokó doa gbre (72) zɨ́a úkuíꞌbí ledre tarayé idínɨ́ ídí gbre gbre ndéré kɨ́ úku ledre zɨ́ ꞌyị e do bi ga bɨ née ili ndéréógụ doyé ní mbá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index