Search form

Lúka 10:11

11“Azé go ụ́ꞌbụ́ ꞌbụrụ gɨ ro sịndị́ze ótoómo a cịkị zɨ́se ona. Ídísé ówo a kɨ́dí, sịndị́ kadra ꞌbɨ ledre ga bɨ ꞌbe ꞌbɨ Lomo ní, nɨ go gbóo.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index