Search form

Lúka 10:17

Mɨndáꞌbaógụ ꞌyị ga bɨ Yésụ kasa yée ní

17Sɨmɨ bɨ ꞌyị ga bɨ Yésụ kasa yée ndaꞌbaogụnɨ́ ní, zɨ́ye úku ledre zɨ́ Yésụ kɨ́ mongụ́ rokinyi kɨ́dí, “Ngére, sɨmɨ bɨ ndịsịzé ꞌdódo ledre eyị́ zɨ́ ꞌyị e ní, zɨ́ bɨcayi lomo e ndị́sịyé éré ngịrị gɨ zɨ́ ịrịyị́ bɨ ndịsịzé ị́fị́ a ní, zɨ́a ndị́sị ngásáóyó roné.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index