Search form

Lúka 10:21

Yésụ iꞌbí mbófo éyị́ zɨ́ Lomo

(Lúrú kpá Matáyo 11:25-27, 13:16,17)

21Sɨmɨ kadra bɨ kóo née ní, zɨ́ ꞌDówụ́ Lomo óto Yésụ zɨ́a ídíne kɨ́ rokinyi, zɨ́a úku ledre zɨ́ Lomo kɨ́dí, “Babá, áyí Ngére do ere kpá kɨ́ do sogo káṇgá mbá, mbófo éyị́ zɨ́yị, zɨ́yị ótoécị rokoꞌbụyị́ gɨ zɨ́ ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ óto royé kɨ́ royé káa do ꞌyị ówo ledre e ní, zɨ́yị nda ꞌdódo a zɨ́ yée ga bɨ ꞌyị ówo ledre e lurúnɨ́ yée moko ndaá sɨmɨyé wá ní. Méngị ꞌdị́yị kenée gɨ zɨ́a née ledre bɨ utúasá mɨútúásá kacɨ́ komoyị́ ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index