Search form

Lúka 10:23

23Sɨmɨ bɨ Yésụ nɨyí nda go céré ye kɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e ní, zɨ́a úku phụ́trụ ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Lúrúsé go, Lomo mengị bɨlámá ledre go zɨ́se, ndị́sịsé go lúrú a kɨ́ méngị mɨngburoko ledre ga bɨ kɨ́ rokoꞌbụyé ní cụ́ kɨ́ komosé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index