Search form

Lúka 10:31

31Kutrú gɨ do kacɨ́ ꞌyị ugu ga bɨ ngasá bayinɨ́ royé née ní, zɨ́ ngúru ꞌyị ꞌdáná éyị́ ógụné kpá kacɨ́ mɨsiꞌdi née. Zɨ́a ógụndíki oꞌdo née ngbali bi. Zɨ́a ꞌdécị bi gɨ dogboṛụ mɨsiꞌdi yóó, ókpó ené.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index