Search form

Lúka 10:35

35Sɨmɨ bɨ bi aráloꞌbó roné ní, zɨ́a ótoómo késị́ zɨ́ ꞌyị bɨ ndịsị lúrú bi kacɨ́ bi máa née. Zɨ́a úkuómo ledre kɨ́dí togụ́ késị́ ba ụkụ́ go, ídí kpá lúrú kacɨ́ a kɨ́ késị́ bɨ nɨ bo ní, mááyí ndáꞌbaógụ íꞌbílúgu a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index