Search form

Lúka 10:36

36Sɨmɨ bɨ Yésụ ukuonzó ledre ga gére née go ní, zɨ́a ị́nyịné ndúꞌyú ꞌyị ꞌdódo lorụ née kɨ́dí, “Sɨmɨ sómụ́ ledre eyị́ ní, gɨ dongará yaꞌdá ga bɨ ota máúku ledreyé née, ambí mengị bɨlámá ledre zɨ́ ꞌyị bɨ ꞌyị ugu e ocónɨ́ wo ní ne?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index