Search form

Lúka 10:38

Márata e kɨ́ lémịné maríya

38Yésụ nɨyí aka kpá fú do mɨsiꞌdi mɨndéréye sɨmɨ Yerụsaléma. Zɨ́ye ndéréógụyé sɨmɨ gara bɨ Márata e kɨ́ lémịné nɨyí sɨmɨ a ní. Zɨ́ Márata ꞌdíꞌbi yée ꞌbe ꞌbɨ ené ore sɨmɨ sụmụ.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index