Search form

Lúka 10:4

4Ndásé ꞌdíꞌbi komo késị́ gɨ ro ndéré kɨ́ úgú éyị́ mɨánu kɨ́e zɨ́se wá, gba kombo, ndásé ꞌdíꞌbi a wá, ndásé kpá ꞌdíꞌbi yata éyị́ sịndị́ drú yata wo bɨ sịndị́se ní wá. Ndásé kpá sínyi sịndị́ kadra kɨ́ íꞌbí mandá zɨ́ ꞌyị e do mɨsiꞌdi wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index