Search form

Lúka 10:42

42Lémịyị́ gelé go ledre ꞌbɨ Lomo gɨ ro ndị́sị úwú a. Née go éyị́ bɨ kɨ́ ledrené owóowó rómo do ledre e za mbá ní. Utúasánɨ́ ꞌdíꞌbióyó a gɨ zɨ́a wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index