Search form

Lúka 10:5

5ꞌBe bɨ ógụsé go sɨmɨ a ní, ídísé íꞌbí mandá. Gɨ do kacɨ́ a née, mɨzefị ledre bɨ ásé úku a zɨ́ye ní idí ídí kɨ́dí Lomo idí ídí kɨ́se sɨmɨ ꞌbe ba.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index