Search form

Lúka 10:7

7ꞌBe bɨ ꞌdiꞌbinɨ́ sée go sɨmɨ a sɨmɨ sụmụ ní, ídísé ndị́sị dụụ́ ore, ndásé gámá faa wá. Éyị́ mɨánu esé e kɨ́ iní mɨéwé esé e idí ídí dụụ́ yée ga bɨ iꞌbínɨ́ go zɨ́se ore ní. Nɨ mɨútúásáne zɨ́ ꞌyị ꞌbɨ moko ndíki éyị́ kacɨ́ moko bɨ mengị wo ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index