Search form

Lúka 11:2

2Gɨ ore zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Togụ́ ásá gɨ ro íni ini zɨ́ Lomo yá, ídísé íni a káa,

“ ‘ꞌBụzé,

ịrịyị́ idí ídí kɨ́ úndruné,

ꞌyị e za mbá idínɨ́ ówo yị́ị káa do Ngére eyé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index