Search form

Lúka 11:54

54gɨ do bɨ ꞌdíꞌbi wo kɨ́dí luyú ledre go.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index