Search form

Lúka 14:20

20“Ngíti a ya, ‘Máófụ́ kára cakaba, máútúásá ógụ wá.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index