Search form

Lúka 15:11

Muruwayi gɨ ro owụ́ bɨ ịndrị ní

11Zɨ́ Yésụ kpá úku ngíti muruwayi kɨ́dí, “Ngíti oꞌdo nɨ kóo bo kɨ́ wotị́ne e gbre.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index