Search form

Lúka 15:14

14Nɨ ídí kɨ́e ní, ꞌbú utú go sɨmɨ káṇgá bɨ nɨ sɨmɨa íri née, késị́ ndaá lolụ zɨ́a ánu éyị́ kɨ́e wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index