Search form

Lúka 15:16

16ꞌYị íꞌbí éyị́ mɨánu ndaá zɨ́a wá, nɨ nda kóo go gbóo gɨ ro ánu éyị́ mɨánu ga bɨ ꞌbɨ mụkụ́ṛụ́ e ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index