Search form

Lúka 15:18

18Mááyí ndáꞌba zɨ́ma úku ledre zɨ́a máyá, “Babá, málúyú go ro Lomo kpá royị́.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index