Search form

Lúka 15:19

19Máútúásá amá lolụ ídíma káa do owụ́ ꞌbɨ eyị́ wá. Ídí nda óto máa dongará ꞌyị ꞌbɨ moko eyị́ e.” ’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index