Search form

Lúka 15:2

2Zɨ́ Farụsáyo e kɨ́ ngíti géyị ꞌyị ꞌdódo lorụ e ndị́sịyé úku mɨngụ́ngụ́rụ́ ledre ro Yésụ kɨ́dí, “Oꞌdo née otoomo ꞌyị lúyú ledre e zɨ́ye ndị́sịyé ánu éyị́ kéye.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index