Search form

Lúka 15:23

23Zɨ́se ndéréógụsé kɨ́ zoro ị́tị́ óṇgoónzó a gɨ ro zɨ́ze ánu a kɨ́ rokinyi.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index