Search form

Lúka 15:24

24Wotị́ma ba nɨ kóo go umbuné. Bɨ ba ní, ndaꞌbaogụ go trịdrị. Ịndrị kóo go, ndaꞌbaogụ go.’ Zɨ́ye tónóye ánu éyị́ kɨ́ rokinyi.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index