Search form

Lúka 15:25

25“Ledre ba nɨ ndị́sị méngị roné ní, wotị́a bɨ mongụ́ ní nɨ aka ꞌbɨ ené yáká. Zɨ́a ị́nyịné gɨ yáká gɨrí go sɨkala ndáꞌbaógụné ꞌbe. Zɨ́a ógụ ólụ́ne sɨmɨ gboṛụ kị́drị́ kɨ́ do ꞌyị e, keꞌbị nɨ go ndị́sị méngị roné zɨ́ye ꞌbe.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index