Search form

Lúka 15:26

26Zɨ́a ndólo ngúru ꞌyị ꞌbɨ moko bɨ ꞌbe ore ndúꞌyú wo kɨ́dí, ‘Éyị́ bɨ mengị roné ní ꞌdi?’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index