Search form

Lúka 15:5

5Sɨmɨ bɨ ndíki go ní, áyí ídí kɨ́ mongụ́ rokinyi zɨ́yị óꞌbo a ndáꞌba kɨ́e ꞌbe.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index