Search form

Lúka 15:9

9Sɨmɨ bɨ ndíki go ní, nɨ ndóloyóko lafúne e kɨ́ eze ꞌbe ꞌbɨ ené e zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, ‘Mándólo sée gɨ ro zɨ́ze ndị́sịzé kése kɨ́ rokinyi gɨ zɨ́a késị́ amá bɨ ịndrị ní, mándíki go.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index