Search form

Lúka 16:1

Muruwayi gɨ ro ngíti ꞌyị ꞌbɨ moko

1Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e kɨ́dí, “Ngíti mongụ́ ꞌyị nɨ kóo bo, zɨ́ ꞌyị e úku ledre zɨ́a kɨ́dí, ꞌyị ꞌbɨ moko ené bɨ ndị́sị lúrú bi kacɨ́ késị́ ní, ndịsị sínyi késị́.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index