Search form

Lúka 16:11

11Togụ́ iꞌbínɨ́ owụ́ éyị́ ꞌbɨ do sogo káṇgá ba gɨ ro zɨ́yị lúrú bi kacɨ́ a, útúásá lolụ kɨ́e wá ní, nɨyí nda íꞌbí mongụ́ éyị́ ꞌbɨ komo ere ní zɨ́yị káa be ꞌdi?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index