Search form

Lúka 16:14

14Gɨ zɨ́a bɨ Farụsáyo e nɨyí kɨ́ ꞌbú késị́ doyé kɨ́ngaya ní, sɨmɨ bɨ uwúnɨ́ ledre bɨ Yésụ uku née kenée ní, zɨ́ye ndị́sịyé kúgú wo mɨkúgú.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index