Search form

Lúka 16:18

18“ꞌYị bɨ otoomo meꞌbené, zɨ́a nda ndéréne ofụ́ ngíti kára ní, luyú ledre go. Nda gɨ ore oꞌdo bɨ ófụ́ kára née go ní, luyú kpá ledre go.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index