Search form

Lúka 16:20

20Zɨ́ ngíti géyị ꞌyị e ndị́sịyé ị́mbị́ógụ ngíti ꞌyị lerị́ nɨ kɨ́ ịrịné Lázoro, roa ba za mbá uṇgú, ndị́sị óto wo tara mbotụ ꞌbe ꞌbɨ mongụ́ ꞌyị née.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index