Search form

Lúka 16:21

21Lázoro maꞌdáa ili tɨ́ lá zɨ́ne ndị́sịné ánu nyụnyụ́ éyị́ mɨánu bɨ nɨ ndị́sị ṛéṛe sị́ tarabíza ꞌbɨ oꞌdo née bi ní káa bɨ née nɨ úyu gɨ zɨ́ ꞌbú ke. Sɨmɨ ledre ga gére née mbá zɨ́ ị́sị ndị́sịyé léwe uṇgú ga bɨ ro Lázoro ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index