Search form

Lúka 16:22

22“Nda sɨmɨ ngíti sị́lị́, zɨ́ ꞌyị lerị́ née úyuné. Zɨ́ maláyika e ꞌdíꞌbi wo ndéré kɨ́e do bi kɨ́ꞌdí bɨ Abarayáma ndịsị ndị́sị ní. Zɨ́ mongụ́ ꞌyị née úyuné do óto bi zɨ́a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index