Search form

Lúka 16:26

26Nda kpá lá dụụ́ née wá, mongụ́ gu nɨ go dongaráze kése. ꞌYị ndaá gɨ yáa ndéréne íri togụ́ gɨrí ógụné yáa wá.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index