Search form

Lúka 16:28

28Lúndumá e nɨyí bo íri ịnyị, idí úku ledre zɨ́ye ndanɨ́ méngị bɨsinyí ledre zɨ́ ꞌyị e wá, káa bɨ nɨyí ógụ kpá sɨmɨ ꞌdoꞌdó bɨ mááyí sɨmɨ a yáa ba ke.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index