Search form

Lúka 16:29

29“Zɨ́ Abarayáma úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, ‘Ɨ́ꞌɨ Lázoro utúasá ndéré íri wá. Idínɨ́ ndị́sị úwú lorụ bɨ kóo Mụ́sa eké kɨ́ ledre ga bɨ kóo nébị e ndịsịnɨ́ úku yée ní.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index