Search form

Lúka 16:3

3“ꞌYị ꞌbɨ moko née ya zɨ́a ní, ‘Mongụ́ ꞌyị amá nɨ go otoomo máa gɨ sɨmɨ moko. Rokoꞌbụmá ndaá gɨ ro ndéré kɨ́ íci gu kɨ́e zɨ́ ꞌyị e gɨ ro késị́ wá, máútúásá kpá ómbo éyị́ wá, mááyí méngị ba goó ꞌdi?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index