Search form

Lúka 16:4

4Zɨ́a sómụ́ndíki ledre kɨ́dí togụ́ kenée yá, gɨ ro zɨ́ ꞌyị e ꞌdíꞌbi née sɨmɨ sụmụ gɨ do kacɨ́ a bɨ née ndaá lolụ sɨmɨ moko wá ní, née nɨ méngị éyị́ káa.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index