Search form

Lúka 16:7

7“Zɨ́a ndúꞌyú ngíti ꞌyị kɨ́dí, ‘ꞌBɨ eyị́ ꞌbɨ ené ndu?’

“Zɨ́a úkulúgu a zɨ́ ꞌyị ꞌbɨ moko née kɨ́dí, ‘Suwáli kére álifu kị́éꞌdo.’

“Zɨ́ ꞌyị ꞌbɨ moko née úku a zɨ́a ya, ‘Éké nda lá míya ịnyị doa ota.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index