Search form

Lúka 16:8

8“Zɨ́ mongụ́ ꞌyị née úku ledre zɨ́ ꞌyị ꞌbɨ moko ené née kɨ́dí méngị née komokenzị zɨ́yị. ꞌYị ꞌbɨ do sogo káṇgá nɨyí kɨ́ komokenzị gɨ royé kɨ́ royé romo do ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ Lomo ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index