Search form

Lúka 16:9

9Sée ꞌyị lódụ́ kacɨ́ma e, ídísé méngị bɨlámá ledre zɨ́ ꞌyị e kɨ́ éyị́ ga bɨ zɨ́se do sogo káṇgá ba, gɨ ro karanée togụ́ éyị́ ga gére née ụkụ́nɨ́ go yá, ásé nda ndíki bɨlámá bi bɨ za fí ní komo ere.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index