Search form

Lúka 17:10

10Ledre née nɨ gɨ rosé kpá kenée. Togụ́ méngịsé moko bɨ iꞌbínɨ́ zɨ́se ní go yá, ídísé lá úku a kɨ́dí, ‘Azé ꞌbɨ ezé lá ꞌyị ꞌbɨ moko e, ndịsịzé méngị dụụ́ moko bɨ iꞌbínɨ́ zɨ́ze ní.’ ”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index