Search form

Lúka 17:12

12Zɨ́ye ndéréógụyé go sɨmɨ ngíti do ꞌbé, zɨ́ yaꞌdá e sokó (10) mbá kɨ́ umbunonó royé ógụ tóroyé dogboṛụ mɨsiꞌdi re kenée.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index