Search form

Lúka 17:13

13Sɨmɨ bɨ Yésụ ogụ nda go gbóo ní, zɨ́ye ị́nyịyé mbá ótrụ́ ndólo wo kɨ́dí, “Áko, Yésụ, mongụ́ ꞌyị, ídí lúrú lerị́ze zɨ́yị sáká zée ke.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index