Search form

Lúka 17:14

14Zɨ́ Yésụ lúrú yée zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ídísé ndéré zɨ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e gɨ ro zɨ́ye lúrú rosé togụ́ umbunonó née ụkụ́ go yá.” Nɨyí ndéréógụ yana ní, royé nɨ go bɨlámáne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index