Search form

Lúka 17:15

15Sɨmɨ bɨ ngúruyé lurú roné nɨ go bɨlámáne ní, zɨ́a ndáꞌbaógụné ndị́sị íꞌbílúgu mbófo éyị́ zɨ́ Lomo kɨ́ kúrúne ꞌdága.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index